مرکزبیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند  

بیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند  

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان دکتر شریعتی خیابان شهیدقنواتی جنب هتل کوثر
  • تلفن
درباره مرکز