مرکزمرکز تصویربرداری ایزد

مرکز تصویربرداری ایزد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رشت - خیابان امام- کوچه آذربانی
  • تلفن 01333227844
درباره مرکز