گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام محمد باقر (ع)

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام محمد باقر (ع)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - قیر
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام محمد باقر (ع)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها