گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مطهری مرودشت

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مطهری مرودشت

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - مرودشت - بزرگراه شیراز
  • تلفن 07143316291

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مطهری مرودشت


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها