مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مطهری مرودشت

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مطهری مرودشت

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - مرودشت- بزرگراه شیراز
  • تلفن 07143316291
درباره مرکز