مرکزمرکز تصویربرداری پارس

مرکز تصویربرداری پارس

سونوگرافی , رادیولوژی , ماموگرافی , سی تی اسکن

  • آدرس اراک - ابتدای کوچه شکرایی
  • تلفن 08634220061 , 08634220062 , 08632236421
درباره مرکز