مشاوره
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی سینا ساری

مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی سینا ساری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری -بلوار پاسداران
  • تلفن 01133343010 , 01133343014
درباره مرکز

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی