گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی سینا ساری

مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی سینا ساری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری -بلوار پاسداران
  • تلفن 01133343010 , 01133343014

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی سینا ساری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها