مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان قائم

مرکز تصویربرداری بیمارستان قائم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام- خیابان عفیف
  • تلفن 08433340001
درباره مرکز