مرکزدکتر رضانیا شیراز

دکتر رضانیا شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان فاطمی کوچه نصریه رضانیا
  • تلفن 2339925
درباره مرکز