گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب

مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت - جنب بیمارستان امامی
  • تلفن 07136287221

درباره مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها