گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب

مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت - جنب بیمارستان امامی
  • تلفن 07136287221

درباره مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب
  • فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت - جنب بیمارستان امامی
  • 07136287221
مجوز ها و تاییدیه ها