مرکزمرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب

مرکز تصویربرداری پرتو کلینیک دکتر ادیب

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان اردیبهشت- جنب بیمارستان امامی
  • تلفن 07136287221
درباره مرکز