مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس تاکستان- انتهای بلوار شهید رجایی
  • تلفن 02835220101 , 02835220105
درباره مرکز