گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس قزوین - تاکستان - انتهای بلوار شهید رجایی
  • تلفن 02835220101 , 02835220105

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی
  • قزوین - تاکستان - انتهای بلوار شهید رجایی
  • 02835220101 - 02835220105
مجوز ها و تاییدیه ها