مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ حضرت رسول(ص)

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ حضرت رسول(ص)

رادیولوژی

  • آدرس اهواز - رامشیر-میدان پمپ بنزین
  • تلفن 06143596711 , 06143596713
درباره مرکز