گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ حضرت رسول (ص)

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ حضرت رسول (ص)

رادیولوژی

  • آدرس خوزستان - اهواز - رامشیر - میدان پمپ بنزین
  • تلفن 06143596711 , 06143596713

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ حضرت رسول (ص)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ حضرت رسول (ص)
  • خوزستان - اهواز - رامشیر - میدان پمپ بنزین
  • 06143596711 - 06143596713
مجوز ها و تاییدیه ها