مرکزمرکز تصویربرداری دکتر رودی

مرکز تصویربرداری دکتر رودی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - امام شمالی -نبش مفتح
  • تلفن 2221149
درباره مرکز