گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر رودی

مرکز تصویربرداری دکتر رودی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - امام شمالی -نبش مفتح
  • تلفن 2221149

درباره مرکز تصویربرداری دکتر رودی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها