مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان سعدی

مرکز تصویربرداری بیمارستان سعدی

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان-بوستان سعدی – کوی خداوردی
  • تلفن 03136273031
درباره مرکز