گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید دستغیب

 مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید دستغیب

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان حافظ - جنب باغ ملی
  • تلفن 07132288066 , 07132288064

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید دستغیب


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها