گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - کازرون - خیابان باهنر
  • تلفن 07132227080

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)
  • فارس - شیراز - کازرون - خیابان باهنر
  • 07132227080
مجوز ها و تاییدیه ها