مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان فرشچیان

مرکز تصویربرداری بیمارستان فرشچیان

سی تی اسکن

  • آدرس همدان
  • تلفن 08138274184
درباره مرکز