مرکزمرکز تصویربرداری دکتر خردمند

مرکز تصویربرداری دکتر خردمند

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان-خیام- روبروی مسجد
  • تلفن 05432445725
درباره مرکز