مرکزمرکز تصویربرداری پارس

مرکز تصویربرداری پارس

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اصفهان-پل بزرگمهر-اول خیابان بزرگمهر
  • تلفن 03132674944
درباره مرکز