مرکزمرکز تصویربرداری حمید رضا نقیبی

مرکز تصویربرداری حمید رضا نقیبی

سونوگرافی

  • آدرس بجنورد- طالقانی غربی -طالقانی ۳۲- کوچه مروارید- رادیولوژی دکتر نقیبی
  • تلفن 05832225654
درباره مرکز