گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری حمید رضا نقیبی

مرکز تصویربرداری حمید رضا نقیبی

سونوگرافی

  • آدرس خراسان شمالی - بجنورد - طالقانی غربی - طالقانی ۳۲ - کوچه مروارید - رادیولوژی دکتر نقیبی
  • تلفن 05832225654

درباره مرکز تصویربرداری حمید رضا نقیبی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها