مرکزمرکز تصویربرداری امام خمینی(ره) نقده

مرکز تصویربرداری امام خمینی(ره) نقده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نقده - خیابان دانشگاه
  • تلفن 3244205
درباره مرکز