مرکزمرکز تصویربرداری پرتو

مرکز تصویربرداری پرتو

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان-امادگاه -نرسیده به چهارراه فلسطین -بن بست بوعلی
  • تلفن 03132208582
درباره مرکز