مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امین

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان-میدان شهدا ، خیابان ابن سینا
  • تلفن 03134455051
درباره مرکز