مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید فقیهی

 مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید فقیهی

ام.آر.آی

  • آدرس شیراز – خیابان زند – روبروی صورتگر
  • تلفن 07132351099 , 07132351090
درباره مرکز