مرکزمرکز تصویربرداری دکتر تمدن

مرکز تصویربرداری دکتر تمدن

رادیولوژی

  • آدرس اهواز - کیانپارس- خیابان 16 غربی
  • تلفن 06133337218
درباره مرکز