مرکزدکتر دیده بان

دکتر دیده بان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان مسلم بین سلمان فارسی و کافی مجتمع پزشکی جندی شاپور
  • تلفن 2234003
درباره مرکز