مرکزدکتر پیر نیا

دکتر پیر نیا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان سلمان فارسی بین حافظ وفردوسی مجتمع بزرگ نادری
  • تلفن
درباره مرکز