گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری  شبکه بهداشت درمان داراب

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان داراب

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - داراب - شبکه بهداشت و درمان
  • تلفن 07136222857

درباره مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان داراب


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها