مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین-تبریز

مرکز تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین-تبریز

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تبریز -خیابان قدس -(قره آغاج سابق )
  • تلفن 04132813185
درباره مرکز