مرکزمرکز تصویربرداری  دکترشهیدی شیراز

مرکز تصویربرداری دکترشهیدی شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان خلیلی -پلاک 52
  • تلفن 07136280065
درباره مرکز