مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی , ام.آر.آی , سی تی اسکن

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08334274638
درباره مرکز