مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران

 مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران

ام.آر.آی

  • آدرس شیراز – بلوار شهید چمران
  • تلفن 07136240106 – 07136240101
درباره مرکز