گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر صالحی

مرکز تصویربرداری دکتر صالحی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سمنان - پشت پارک سنگی
  • تلفن 02333331112

درباره مرکز تصویربرداری دکتر صالحی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر صالحی
  • سمنان - پشت پارک سنگی
  • 02333331112
مجوز ها و تاییدیه ها