مرکزمرکز تصویربرداری دکتر صالحی

مرکز تصویربرداری دکتر صالحی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سمنان
  • تلفن 02333458417
درباره مرکز