گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک

مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس بابل -میدان باغ فردوس
  • تلفن 01132338001 , 01132338003

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک
  • بابل -میدان باغ فردوس
  • 01132338001 - 01132338003
مجوز ها و تاییدیه ها