گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک

مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس بابل -میدان باغ فردوس
  • تلفن 01132338001 , 01132338003

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها