مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک

مرکز تصویربرداری بیمارستان بابل کلینیک

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس بابل -میدان باغ فردوس
  • تلفن 01132338001 , 01132338003
درباره مرکز