مرکزمرکز تصویربرداری اسعدی مراغه

مرکز تصویربرداری اسعدی مراغه

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس مراغه -خیابان قدس -ابتدای خیابان شیخ تاج
  • تلفن 04137248888
درباره مرکز