مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا

  • آدرس اهواز - بلوار قدس- نبش سروش
  • تلفن 06133770093 , 06133770096
درباره مرکز