گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا

تخصص رادیولوژی

  • آدرس خوزستان - اهواز - بلوار قدس - نبش سروش
  • تلفن 06133770093 , 06133770096

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها