گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا

تخصص رادیولوژی

  • آدرس خوزستان - اهواز - بلوار قدس - نبش سروش
  • تلفن 06133770093 , 06133770096

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ آپادانا
  • خوزستان - اهواز - بلوار قدس - نبش سروش
  • 06133770093 - 06133770096
مجوز ها و تاییدیه ها