گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر انبیایی

مرکز تصویربرداری دکتر انبیایی

سونوگرافی

  • آدرس خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - بین حافظ و فردوسی - جنب عینک سازی بینا
  • تلفن 06132212172

درباره مرکز تصویربرداری دکتر انبیایی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر انبیایی
  • خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - بین حافظ و فردوسی - جنب عینک سازی بینا
  • 06132212172
مجوز ها و تاییدیه ها