مرکزمرکز تصویربرداری دکتر انبیایی

مرکز تصویربرداری دکتر انبیایی

سونوگرافی

  • آدرس اهواز -خیابان سلمان فارسی- بین حافظ و فردوسی- جنب عینک سازی بینا
  • تلفن 06132212172
درباره مرکز