مرکز بیمارستان شهدای نی ریز

 بیمارستان شهدای نی ریز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز -  بیمارستان شهدای نی ریز
  • تلفن 7325230111
درباره مرکز