گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای نی ریز

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای نی ریز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز -  بیمارستان شهدای نی ریز
  • تلفن 7325230111

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای نی ریز


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها