گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان اردیبهشت

مرکز تصویربرداری بیمارستان اردیبهشت

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار چمران
  • تلفن 07136284825 – 07136284821

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان اردیبهشت


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها