مرکزدکتر برفه ای ممسنی

دکتر برفه ای ممسنی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - نورابادممسنی -بلواربسیج کوچه هنرستان
  • تلفن 4223818
درباره مرکز