گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

سونوگرافی

  • آدرس خراسان شمالی - اسفراین - خیابان امام رضا (ع)
  • تلفن 05837226004 , 05837626006

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها