مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شبکه بهداشت درمان بوانات

مرکز تصویربرداری بیمارستان شبکه بهداشت درمان بوانات

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - بوانات -سوریان 
  • تلفن 3222286
درباره مرکز