گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید زاده

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید زاده

  • آدرس خوزستان - اهواز - بهبهان - خیابان شهید گرایمی
  • تلفن 06152835872

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید زاده


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها