مرکزمرکز تصویربرداری  بیمارستان‌ شهید زاده

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید زاده

  • آدرس اهواز - بهبهان - خیابان شهید گرایمی
  • تلفن 35872 , 35873
درباره مرکز