مرکزمرکز تصویربرداری دکتر فخری زاده

مرکز تصویربرداری دکتر فخری زاده

  • آدرس اهواز -خیابان سعدی -بین سلمان فارسی و کافی- پلاک 419
  • تلفن 06132218876
درباره مرکز