مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ دکتر گنجویان

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ دکتر گنجویان

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اهواز - دزفول - جاده اندیمشک روبروی مجتمع فرهنگی
  • تلفن 06142421750
درباره مرکز