گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان بجستان -میدان طالقانی
  • تلفن 05156522800 , 05156522801 , 05156522802 , 05156522803

درباره بیمارستان بیمارستان آیت الله مدنی بجستان


تعداد تخت بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

26

بخش های بستری بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

داخلی - اطفال - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

زایشگاه - اتاق عمل - لیبر - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها