بیمارستان امامی شیراز

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت
  • تلفن 07132360141
درباره بیمارستان

تعداد تخت

0

بخش های بستری

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی

بخش های پاراکلینیک

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی