دکتر آزاده زاوه زاد
92% کاملا راضی 516 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
96% کاملا راضی 196 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
شیوا سیه بازی
90% کاملا راضی 441 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
88% کاملا راضی 285 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
84% کاملا راضی 361 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تورج زرگرالهی
89% کاملا راضی 211 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
79% کاملا راضی 145 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب سهیلی
97% کاملا راضی 100 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی مکاتب
95% کاملا راضی 205 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکترکریم نصیرزاده
78% کاملا راضی 456 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - کیلومتر10جاده اندیمشک
  • تلفن 06633407007 , 06633470525 , 06633470526

درباره بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد


تعداد تخت

27

بخش های بستری بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

جراحی عمومی - عفونی - زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

درمانگاه عمومی - - درمانگاه گوش و حلق و بینی - جراحی عمومی - درمانگاه زنان - درمانگاه عفونی - شنوایی سنجی -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

داروخانه - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد
  • لرستان - خرم آباد - کیلومتر10جاده اندیمشک
  • 06633407007 - 06633470525 - 06633470526
مجوز ها و تاییدیه ها