مشاوره

بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

عمومی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - کیلومتر10جاده اندیمشک
  • تلفن 06633407007 , 06633470525 , 06633470526
درباره بیمارستان

تعداد تخت

27

بخش های بستری

جراحی عمومی-عفونی-زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی

درمانگاه عمومی--درمانگاه گوش و حلق و بینی-جراحی عمومی-درمانگاه زنان-درمانگاه عفونی-شنوایی سنجی-

بخش های پاراکلینیک

داروخانه-آزمایشگاه طبی-رادیولوژی-سونوگرافی

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی