گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان 502 ارتش تهران

عمومی

  • آدرس تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان بهار
  • تلفن 02188828001 , 02188828002 , 02188828003 , 02188828004 , 02188828005 , 02188828006 , 02188828007

درباره بیمارستان 502 ارتش تهران


تعداد تخت بیمارستان 502 ارتش تهران

63

بخش های بستری بیمارستان 502 ارتش تهران

زنان و زایمان - فوق تخصصی - اطفال نوزادان

بخش های ستاره دار بیمارستان 502 ارتش تهران

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - آنژیوگرافی

بخش های کلینیکی بیمارستان 502 ارتش تهران

درمانگاه اورژانس - درمانگاه فوق تخصصی(فلوش - جراحی قلب - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه قلب - درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 502 ارتش تهران

سونوگرافی - رادیولوژی - اکوکاردیوگرافی - آزمایشگاه طبی - خدمات تشخیصی طب هسته ای - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 502 ارتش تهران

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها