گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان استادشهریار بستان آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بستان آباد- انتهای خیابان شهدا
  • تلفن 04143334655

درباره بیمارستان استادشهریار بستان آباد


بیمارستان استاد شهریار بستان آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت بیمارستان استادشهریار بستان آباد

48

بخش های بستری بیمارستان استادشهریار بستان آباد

اطفال - داخلی - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - نوزادان - -

بخش های ستاره دار بیمارستان استادشهریار بستان آباد

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل اورژانس - دیالیز -

بخش های کلینیکی بیمارستان استادشهریار بستان آباد

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه عفونی - طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان استادشهریار بستان آباد

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان استادشهریار بستان آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها