گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

روانپزشکی

درمانی , آموزشی

  • آدرس اصفهان - کیلومتر 18 نجف آباد
  • تلفن 03142232085 , 03142232086

درباره بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد


بیمارستان شهید مدرس در کیلومتر ۱۸ جاده اصفهان - نجف آباد (ابتدای گلدشت) و با فضایی به وسعت ۱۴هکتار و زیر بنای ۱۶۰۰۰ مترمربع قرار دارد . این مرکز قبلاً به عنوان کانون کارآموزی و نگهداری از افراد بی سرپرست فعالیت می کرده ولی از بهمن سال ۱۳۵۸ بعد از خرابی بیمارستان روانی اصفهان (بیمارستان کاوه) با تغییر کاربری جهت بستری و نگهداری بیماران روانی به بهداری سابق واگذار گردید که در ابتدا با پذیرش ۴۰ بیمار و افتتاح دو بخش زنان و دو بخش مردان شروع به کار و سپس در سال ۱۳۶۴ تحت عنوان مرکز روانپزشکی شهید مدرس به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل داده شد

تعداد تخت بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

288

بخش های بستری بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

بخش حاد 2 مردان - بخش ویژه مردان - بخش 5 مردان - - بخش 4 مردان - بخش حاد ویژه زنان (2 زنان) - بخش حاد 3 مردان - بخش حاد 1 مردان - بخش حاد 1زنان - بخش 2 زنان - روانپزشکی 6 مردان - روانپزشکی

بخش های ستاره دار بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

اورژانس روانپزشکی -

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

موسیقی درمانی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه کاردرمانی - درمانگاه عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

الکتروآنسفالوگرافی - اکوکاردیوگرافی - ECT - آزمایشگاه طبی - داروخانه -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت اله مدرس نجف آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها